1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Hitben járunk, nem látásban.

2Korinthus 5,7

A Biblia a keresztyén életet egy folyamatos haladásban, járásban ábrázolja. Azt mindenki tudja, hogy mit jelent ebben a látható világban közlekedni, hiszen ezt mindannyian gyakoroljuk nap mint nap.
Azt is egyre többen tudják már, hogy mit jelent az online térben „közlekedni”. Azt azonban nagyon kevesen tudják, hogy az online világ egy nagyon veszélyes világ. Sok jó dologra is fel lehet használni, de nagyon könnyen el is lehet tévedni benne. A mai kor egyik nagy csapdája, amely a gyanútlan „járókelőt” hamar nyakon ragadja, és hirtelen beszippantja. Így lesz az ember fogoly, még pedig a virtuális világ foglya. Azért, hogy ez ne történjen meg, itt is ismerni kell a “közlekedési szabályokat”.
Isten országa biológiai szemünkkel nem látható, mert Isten „halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Isten”. /1Tim. 1,17/ De Isten országában is vannak közlekedési szabályok, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk.
Isten Jézus Krisztusban vált láthatóvá. Jézus halálában és feltámadásában ismerhetjük meg Isten irántunk való szeretetét és az Ő hatalmát. Ez azt jelenti, hogy Istent csak az az ember látja, aki elhitte, hogy Jézus Krisztus az ő bűnei miatt halt meg, s aki kész elszakadni a bűneitől, és naponként megtisztulni Jézus Krisztus bűntörlő vére által.
A keresztyénség mára újból nagyon eltévedt. Miért történhetett ez meg? Mi az oka ennek az eltévelyedésnek?
Az, hogy azt gondolta, hogy sínen van. Hogy ő jó úton van. Hogy ő már mindent tud. Saját kezébe akarta venni az Isten országának az irányítását, s még mindig azt hiszi, hogy az Isten országa az, amit ő bemutat.
Pedig az „Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben.” /Róm. 14,17/ Mit is jelent ez?
Azt, hogy Isten országa ott van, ahol mindig, minden helyzetben Isten Igéjének adnak igazat. Ahol az Ige tekintélye minden emberi akaratot és igyekezetet felül ír. Ahol engedik, hogy Isten beleszóljon minden dolgukba.
Azt, hogy Isten országa ott van, ahol a békességet féltve őrzik, munkálkodnak érte, nem pedig „egymást marják, és falják, és ezáltal elemésztik egymást.” /Gal. 5,16/ Hanem tudják, hogy az embernek két lehetősége van: vagy egymással békében együtt élni, és így megmaradni, vagy pedig veszekedve, egymást rágalmazva elpusztulni.
Továbbá hol van az Isten országa? Ott, ahol megjelenik az Istenben való örvendezés a Szentlélek által. Mert az öröm Isten lényéhez tartozik: „Teljes öröm van tenálad.” /Zsolt. 16,11/ Isten az embert szeretetből és örömre teremtette.
Akkor vannak rendben a dolgok, ha Isten örül az embernek, és az ember is örül az Istennek. Isten akkor örül az embernek, ha az féli Őt, alázatosan jár Előtte, és engedelmesen megcselekszi az Ő akaratát. /Mik. 6,8 , Zof. 3,17/
Nekünk ez létkérdés, hogy Isten örömét lelje bennünk. Mert az Úr öröme megtart minket, megerősít, és megvéd bennünket. /Neh. 8,10/
Isten arcát látni, tetteiben Őt felismerni, gyönyörködni az Ő törvényében, igazságában és szentségében, ez mindennél nagyobb öröm.
Ha te szeretnél egy hitben járó, Isten tetteit látó, Istenben örvendező életet élni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Nem szemeim látása, nem e világ járása, nem is a külső körülmények alakulása szerint szeretnék élni. Add meg nekem Szentlelked által, hogy járhassak hitben, a Te akaratod és Igéd szerint, szentségben és tisztaságban. Hadd jöjjön el hozzám is az Isten országának ereje, igazsága, békéje és öröme. Ámen