1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket.

2Korinthus 2,14

A Bibliából tudjuk, hogy Jézus Krisztus születésével, halálával és feltámadásával egy új korszak köszöntött be ebbe a világba. Isten megfordította a történelem menetét, megfordította a világ sorsát. Hogyan tette ezt?
Úgy, hogy eljött az Isten Fia, „Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit”. /János 1,29/ Jézus Krisztus magára vette a világ bűneit, és elvitte oda, ahova a bűn való: a kárhozatba. Mert Jézus átokká lett értünk, poklokra szállt alá miattunk, és helyettünk ment a kárhozatra.
„A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” /Ézs. 53,4-5/
Jézus Krisztus váltsághalála óta mindenkit szeretettel vár az Isten. Azóta hívja Isten ezt a világot, hogy átadja minél többeknek a legnagyobb ajándékot: bűneik bocsánatát. Isten, a mi mennyei Atyánk teljes bűnbocsánatot, feltétel nélküli elfogadást, kegyelmet kínál mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában.
Hallod? Érted? Elfogadod? Kell neked is? Szükséged van rá? Mert ez a kegyelem csak azoké lesz, akik elfogadják. Csak azok kapják meg, akik hittel átveszik, és hálás szívvel megköszönik.
S akkor már nem azért bánod meg a bűneidet, mert félsz a büntetéstől, hanem azért, mert nagyon fáj neked az, hogy megbántottad azt, Aki téged így szeret.
És akkor már tudsz sírni a bűneid miatt. Többé már nem a körülötted élők bűneire mutogatsz, hanem őszinte bűnbánattal vallod: „mindenestől fogva gyarló, esendő és bűnös vagyok, aki a saját erőmből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhatok. Sőt inkább büntetést, halált és kárhozatot érdemlek.” /úrvacsorai liturgia/
És személyes hitvallásod lesz: De Krisztus meghalt helyettem! Kárhozatra ment miattam. Én ezért élhetek és örvendezhetek.
Jézus Krisztus halála és feltámadása óta a bűn legyőzött hatalom. Lehet ellene küzdeni, érdemes ellene küzdeni, mert ebben a küzdelemben nem vagyunk magunkra hagyva. Isten ugyanis megígérte, hogy mindenkor diadalra vezet minket Krisztus ereje által. Hála legyen ezért Őneki!
Ma nagyon sokan várják, hogy jobbra forduljon a világ sorsa. Sokan óhajtják, hogy újból megforduljon ez a világ, hogy ne a pusztulás, ne a betegség, ne a halál győzedelmeskedjen. Sokan imádkoznak azért, hogy jöjjön el egy jobb világ, köszöntsön ránk egy új korszak.
Ez csak Krisztusban lehetséges, egyedül Krisztus által valósulhat meg. Mert Ő megígérte: „Íme, újjáteremtek mindent.” /Jel. 21,5/
Ha te szeretnéd, hogy ez az újjáteremtés benned már most elkezdődjön, és hogy általad ne a Gonosz hatalma, hanem Krisztus uralma erősödjön és növekedjen ebben a világban, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Te nem kudarcra, nem vereségre, nem bűnre és nem pusztulásra teremtettél engem, hanem Jézus Krisztusban felkínálod nekem bűneim bocsánatát, a bűn feletti győzelmet és sorsom jobbrafordulását.
Úr Jézus Krisztus! Szentlelked által fordítsd meg a sorsomat, és fordítsd meg ennek a világnak is a sorsát! Gyógyítsd meg ezt a világot, és kötözd be a sebeit! Hozd el közénk a Te országodat és a Te uralmadat! Ámen