1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Pál második levele a korinthusiakhoz 5,17

Mostanság azt se tudjuk, hogy merre kapkodjuk a fejünket. Hova figyeljünk, hova ne figyeljünk? Mit hallgassunk, mit ne hallgassunk? Melyik a legfontosabb téma, melyik a legfontosabb hír? És melyik az, amelyik elhanyagolható, sőt egyenesen a kárunkra van?
A járványhelyzet? Vagy esetleg a háború jelenlegi állása? Az áremelkedések? Vagy talán a ránk váró holnap egyre nagyobb bizonytalansága és kilátástalansága? Esetleg a Riói karnevál? Merre kellene most elindulni? Mibe kellene időt, energiát és pénzt befektetni?
A Bibliából tudjuk, hogy Isten Jézus Krisztus halálával és feltámadásával egy új típusú, magasabb rendű életet hozott be ebbe a világba. Egy olyan életet, amelyben mértani pontossággal Isten akarata és értékítélete szerint történnek a dolgok. És az első Húsvét óta mindenkinek van lehetősége bekapcsolódni ebbe az életbe. Most már csak az a kérdés: Hogyan történhet ez meg velünk is?
Amíg a szívünk a bűnhöz és ehhez a múlandó világhoz van odakötve, addig nem tudjuk Isten akaratát sem felismerni, sem megcselekedni. Mert a bűn mindig a sötétséghez, a Sátán királyságához, a kárhozathoz láncolja a gondolatainkat, akaratunkat és minden érzésünket.
Ezért van szükségünk egy igazi megtérésre. Egy olyan megtérésre, amely teljesen felfordítja az életünket. Ugyanis az igazi megtérés egy teljes fordulatot eredményez mind az életmódunkban, mind pedig gondolkodásunkban és szívünk állapotában is. Így mondja ezt Isten Igéje: „A régi elmúlt, és íme: új jött létre.”
Az igazi megtérésben a szívünk-lelkünk, az egész életünk összekapcsolódik az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztussal. És ebben az összekapcsolódásban egy új teremtés születik meg. Mindezt Isten Szentlelke tudja elvégezni bennünk. Ő az, aki újjászül minket, és belénk helyezi Krisztus életét, Krisztus értékrendjét és gondolkodásmódját.
Amikor ez megtörténik az életünkben, attól a naptól fogva a legfontosabb és mindennapi feladatunk lesz Isten akaratának a megismerése, a Neki való engedelmesség és szolgálat.
Imádkozzunk:

Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy olyan sok értéktelen és haszontalan dologra pazaroltam már el eddig az időmet, az erőmet és a pénzemet. Most kész vagyok elfogadni a Te értékrendedet, és kész vagyok magam mögött hagyni minden értéktelen időtöltést, felesleges pénzköltést és üres, semmit sem használó szórakozásokat.
Szentlelked által add meg nekem, hogy az életem összekapcsolódjon a Te életeddel, és így megszülessen bennem az új teremtés: a Te természeted, a Te értékrended, a Te jellemed és a Te gondolataid .
Ámen