1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ezt mondja az Úr: Engem keressetek, akkor életben maradtok!

Ámós könyve 5,3

 
A Biblia szerint az élet, az öröm, a testi-lelki egészség és békesség akkor adatik meg nekünk, ha folyamatosan megmaradunk az Isten keresésében.
Így mondja a zsoltáros: „Szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Keressétek az Úr orcáját szüntelen!” /Zsolt.105,3.4/
De mit is jelent folyamatosan, szüntelenül keresni az Urat? Van-e ilyen egyáltalán? Lehetséges dolog a mai kor embere számára folyamatosan megmaradni az Úr keresésében, és növekedni az Úr iránti szeretetben? Ki az, aki mindezt elvégzi bennünk?
Pál apostol azt mondja: „Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.” /Róma 5,5/ Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek az, aki belehelyezi a szívünkbe az Isten utáni vágyódást, és növeli bennünk az Isten iránti szeretetet.
Isten Szentlelkének a munkáját az életünkben abból ismerhetjük fel, hogy egyre intenzívebben keressük az Urat, az Ő Igéjét és az Ő akaratát. Hogy egy istentisztelet után még nagyobb szomjúság ébred bennünk Isten beszéde után, nem pedig vallásos megelégedéssel kipipáljuk, hogy ezt is teljesítettük.
A vallásos ember mindig teljesíteni akar, mert azáltal véli megtalálni lelke békéjét. Saját cselekedeteiben, elért eredményeiben gyönyörködik, és nem az Úr tetteiben van gyönyörűsége. Saját magát bölcsnek gondolja, és az Istennel való szeretetkapcsolatára a teljes érdektelenség a jellemző.
Ezért nem tud lelkesedni Isten ügyéért, nem hajtja őt a lelkek megmentésének a vágya. A legnagyobb túlzásnak tartja, ha valaki lelkesen, teljes szívéből beszél Isten szeretetéről, amely Jézus Krisztusban megjelent.
Pedig Isten keresését nem szabad abbahagynunk, ha életben akarunk maradni. Ugyanis az életben maradásunk az Isten kereséséhez van kötve. Ez az egyetlen egy lehetősége maradt az emberiségnek arra nézve, hogy életben maradjon, hogy megmeneküljön az előttünk álló pusztulástól.
Mára sajnos sok hívő emberrel elhitette a Sátán azt, hogy: „Megérkeztél. Nem kell tovább keresned az Urat! Te már elég bölcs és okos vagy. Sokat tudsz Istenről, sokat tudsz az emberekről. Majdnem mindent. Nem kell tovább strapálni magadat! A saját magaddal szembeni legnagyobb megelégedettséggel éld tovább nyugodtan a napjaidat!”
És ez a hazugság és önáltatás azt eredményezte, hogy a keresztyénekből kiveszett az Isten iránti buzgóság, a tiszta és hamisítatlan lelki eledel utáni vágyódás, és ezáltal az Isten kegyelmében való növekedés. /1Péter 2,2/
Beszivárogtak a gyülekezetekbe a különféle idegen tanítások és a hitetések ezerféle formái. /Zsid.13,9/
Ha te szeretnél visszatérni Isten tiszta és egyértelmű beszédéhez, és szeretnéd Istent újból vagy először teljes szívedből keresni, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy a Te Igédet felcseréltem mindenféle emberi okoskodásokkal, bölcselkedésekkel. Bocsásd meg, hogy elhittem az ördögnek, hogy én már mindent tudok Rólad, s ezért nem kell, hogy tovább keresselek Téged.
Jöjj, Szentlélek! Adj vágyat a szívembe Isten Igéje után, és indíts engem arra, hogy teljes erőmmel, teljes szívemből keressem az Urat és az Ő akaratát. Ámen