1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ezt mondja az Úr: Engem keressetek, akkor életben maradtok!

Ámósz próféta könyve 5,4

Isten Igéje mindig bátorít minket: „Merj újra kezdeni! Merj újat kezdeni!” Csak annyit kell tennünk ehhez, hogy bűnbánattal megvalljuk, hogy mit tettünk, és beismerjük a vétkünket. Világosságra hozzuk azt, és őszinte elhatározással kijelentjük: „Ez az, amit soha többé nem akarok csinálni!
Ezáltal megadatik nekünk a lehetőség arra, hogy Istenben reménykedve újat kezdhetünk. Mert ha a bűnbánatunk, a bűnvallásunk őszinte volt, arra mindig megjön a válasz Istentől. Ő teljes bocsánatot ad nekünk, és így az Ő segítségével újra kezdhetünk, újat kezdhetünk.
Az ördög újból és újból el akar minket csüggeszteni, és a teljes elkeseredésbe akar belevinni. Azt akarja, hogy feladjuk, és adjuk át magunkat a kétségbeesésnek. Eszünkbe juttatja eddigi összes kudarcunkat, és rá akar venni minket arra, hogy lemondjunk az újrakezdésről.
De Isten Szentlelke a reménységnek a Lelke. Ki tud minket emelni a reménytelenségből, és megtanít újra kezdeni. Azt mondja nekünk: „Add ide a kezedet, majd vezetlek téged! Hidd el, sikerülni fog! Nem azért, mert ügyes vagy, hanem azért mert Velem jársz, és már nem vagy egyedül.”
Nagy ajándék ilyenkor számunkra, ha vannak körülöttünk olyanok, akik Isten Igéjével bíztatnak, bátorítanak és vigasztalnak minket. De nagy csapás az, ha csak semmitmondó, üres, emberi szavak jutnak el hozzánk.
Ezért legyünk a Szentlélek eszközei olyan módon, hogy bíztassuk, bátorítsuk egymást az újrakezdésre!
Mondd a melletted élőnek: „Gyere! Keressük együtt az Urat!” Mert akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. /Zsolt 34,11/
Elsősorban ne a segítséget keressük, hanem a Segítőt. Így mondja az Úr. „Engem keressetek, akkor életben maradtok!” Induljunk el keresni az Urat! És miközben Őt keressük, a segítség is megérkezik hozzánk.
Mit jelent ez? Azt, hogy ne azért kiáltsunk, hogy múljon el a baj, hanem kezdjünk el kiáltani az Úr után. Ahogyan az elveszett gyermek kiált az anyja vagy az apja után. Kezdjünk el mi is teljes szívvel és teljes torokkal kiáltani. Mert ha kiált az elesett, az Úr meghallgatja, és minden bajából kiszabadítja. /Zsolt 34,7/
Ahogyan ezt Jézus is megmondta: Ne aggódjatok, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek! /Mt 6,33/
Mert amikor Isten az Ő Szentlelke által kapcsolatot létesít velünk, akkor ezen a kapcsolaton belül mindig megérkezik hozzánk a segítség.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Téged kereslek. Teutánad kiáltok. Halld meg hangomat. Élni akarok. Már nem nélküled, hanem Veled.
Szentlelked által segíts újat kezdeni, újra kezdeni. Jézus nevében kérlek.
Ámen