1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk, és megvárjuk a virradatot, büntetés ér bennünket. Gyertek hát, menjünk, és mondjuk el ezt a királyi palotában!

2 Királyok 7,9

A Biblia szerint, amikor a négy leprás ember bement az arámok táborába, „látták, hogy nincs ott senki.” /2Kir. 7,5/ Ugyanis az Úr elijesztette az ellenséget, s „azok futásnak eredtek, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogy volt, és futva mentették az életüket.” /2 Kir. 7,7/
S akkor a leprások megértették: „Ezt az örömhírt azonnal el kell mondani! Tovább kell adni! Hogy mások is örüljenek, hogy mások is részesedjenek az itt hagyott zsákmányból. Nem rejthetjük el, és nem tarthatjuk meg magunknak ezeket a javakat. Nem szabad várni reggelig, mert büntetés ér bennünket. Nem hallgathatjuk el a többiek elől, hogy az ellenség csak volt, de most már nincs.”
Volt és nincs. Isten és ember ellensége, a Sátán legyőzetett. Jézus legyőzte őt a golgotai kereszten. „Jézus az ő halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.” /Zsid. 2,14-15/
Jézus győzött. Elűzte az ellenséget. Az ördög Jézus Krisztus halála és feltámadása óta már egy legyőzött ellenség. Nem kell félni tőle.
Isten Szentlelke ma örvendezésre hív bennünket: „Ez a nap örömhírnek a napja!” Lelkünk nagy ellensége legyőzetett! Jézus a kígyó fejére taposott! Isten ígérete beteljesedett. /1Mózes 3,15/
Nem kell többé félni semmilyen sötét erőtől és hatalomtól, mert Isten, a mi mennyei Atyánk „lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” /Kol.2,15/
Azóta vereség van az ellenség táborában! Mert az Atya „mindent Jézus lába alá vetett.” /Ef. 1,22/
Az ördög és az ő szolgái újból és újból próbálkoznak azzal, hogy Isten gyermekeit ijesztgessék, és mutogassák a nem létező erejüket, izmaikat és befolyásukat.
De Isten Igéje bátorít minket: „Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek!” – ezt mondja az Úr. /Jer.1,8/
„Menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” /Jer. 1,7/
Te elhiszed, hogy Jézus legyőzte az ördög minden hatalmát? Megtapasztaltad már ennek a valóságát az életedben? Akkor ne tartsd többé titokban! Mondd el mindenkinek! Ne hallgass! Ne tartsd meg magadnak a jó hírt! Add tovább! Hadd örüljenek mások is! Menj, és mondd el a családodnak, a rokonságodnak, a munkatársaidnak! Mondd el mindenkinek: Az ellenség volt és nincs. Jézus legyőzte a kereszten. Nem kell félelemben élni többé. Élhetsz mostantól fogva örömben és boldog reménységben.
Ha te szeretnél becsatlakozni az örömmondók és békekövetek sorába, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy Te a kereszten legyőzted a Gonosz minden erejét és hatalmát. Diadalt arattál a gonosz angyalok, a démonok felett is. Ezért nem kell többé félni tőlük, mert a Te nevedben én is győzhetek az ördög munkái felett.
Jöjj, Szentlélek! Végy el tőlem minden félelmet és bizonytalanságot. Töltsd be szívemet és számat az örömhírrel, hogy hirdessem: „E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: nincs ereje már, Reá ítélet vár: Az Ige porba dönti.” /390.dics. 3. versszak/ Ámen