1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

Zsoltárok könyve 51,14

Vajon melyik az a szó, amelyik a leginkább kifejezi a keresztyén életnek a lényegét? Mi jellemzi leginkább azokat az embereket, akik a gyakorlatban is szeretnék megvalósítani a Krisztus követését?
Melyik tulajdonság az, amelyik egyértelműen jelzi azt, hogy a keresztyén ember a hitében már egy bizonyos érettségre eljutott?
Ezt így tudnánk megfogalmazni: az Isten Igéjének való engedelmesség. Amikor az Isten akaratát már nem azért tesszük, mert azt muszáj megtenni, hanem azért, mert tudjuk, hogy az az egyetlenegy jó akarat. Ezért örömmel tesszük, őszinte meggyőződésből, és ily módon készek vagyunk a saját akaratunkat feláldozni Isten akaratának az oltárán.
Ez az a harc, amit már nagyon kevesen vállalnak be manapság. Sokan megijednek a nehézségektől, és ezért a könnyebb utat választják: idő előtt feladják. Inkább választják a saját akaratukat Isten akaratával szemben, és így elmarad az összehangolódás Isten Igéjével és az Ő Szentlelkének szabadító erejével.
Mert minden egyes engedelmességünkkel megnyitjuk az utat Isten Lelke és Isten élete előtt. Ahogyan növekszünk és fejlődünk az Isten akarata iránti engedelmességben, úgy növekszik és fejlődik bennünk Isten élete, Isten ereje.
Az érett keresztyénség jellemzője: Isten akaratát akkor is megteszem, ha nincs kedvem hozzá. Ennek az odaszánásnak a rendszeres gyakorlása által juthatunk csak el arra a szabadságra, amit Isten megígért nekünk Krisztus Jézusban.
Mert Jézus példát adott nekünk ebben is. Kereszthalála előtt a Gecsemáné-kertben így imádkozott: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” /Lk 22,42/ Jézus ezzel igent mondott a keresztre, a szenvedésre, a pokolra szállásra: az életünk megváltására. Így teljes mértékben alárendelte magát az Atya akaratának, és ezáltal teremtette meg számunkra a boldog és a szabad élet lehetőségét.
Most rajtunk a sor. Akarjuk-e, hogy Isten uralma és királysága egyre nagyobb teret kapjon bennünk és körülöttünk? Ha igen, akkor minden nap meg kell hozni újból a döntést: „Kész vagyok alárendelni Isten akaratának a saját akaratomat. Akár van hozzá kedvem, akár nincs.”
Ha erre most, ebben a megpróbáltatásokkal teli világunkban sokan igent mondunk, akkor Isten Szentlelkének a munkája nyomán elindulhat mind a saját életünkben, mind nemzetünk életében Isten áldásainak és jelenlétének kézzelfogható, látható formában történő megjelenése.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Nem akarok gyáván megfutamodni a harc elől. Nem akarom idő előtt feladni a küzdelmet. Nem akarok megijedni minden madárijesztőtől az úton, és nem akarok csődöt jelenteni. Inkább vállalom teljes szívemmel és lelkemmel a Te akaratodnak a teljesítését. Segíts nekem Szentlelked által, hogy ebben megtaláljam a boldogságomat és a szabadságomat.
Ámen