1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén

Ézsaiás könyve 62,3

Szeretjük, ha valami gyorsan kész van, és még szép is, jó is. Bár tudjuk, hogy hamar munka ritkán jó, de azért újból és újból beleesünk abba a kísértésbe, hogy türelmetlenek, idegesek leszünk, ha nem rögtön, nem azonnal hullik az ölünkbe a siker és az eredmény.
Isten országában mértani pontossággal, az Isten tökéletes akarata és terve szerint történnek a dolgok. Ember azt nem befolyásolhatja, nem akadályozhatja, nem is siettetheti, és nem késleltetheti.
Az ember a bűneset óta állandóan feszegeti az Isten által felállított korlátokat, és ezáltal folyamatosan veszélybe sodorja magát. Úgy akarunk keresztyének lenni, hogy a „kecske is jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon”. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Befogadom Jézust a szívembe, de megmaradok a bűneimben, a régi életmódomban, a régi gondolkodásomban. Ezáltal megmarad a bűn a szívben, és így az ember képtelen arra, hogy Isten akaratát megértse és megcselekedje.
Isten nem tudja azokat megvédeni, megáldani és tovább segíteni, akik bűnben élnek, akik Isten akaratával ellentétesen, a régi szokásaikat visszaédesgetve próbálnak keresztyén életet élni.
A megtérés lényege az, hogy mostantól fogva nem a saját értékítéletemből indulok ki, hanem elfogadom Isten értékítéletét. Elkezdem tanulni azt, hogy mit jelent Istenre támaszkodni, nem pedig a saját tapasztalataimra, bölcsességemre. Megengedem Isten Szentlelkének, hogy folyamatosan, naponként munkálja bennem a Krisztus-arcot.
És ez nem megy egyik napról a másikra. Az engedelmességünk, az Isten Igéjére való folyamatos figyelésünk teszi lehetővé, hogy továbblépjünk a következő „osztályba”. Hiába akarunk átugrani az első osztályból a hatodikba, nem fog sikerülni. Ez még a világban is lehetetlen. Sokkal inkább lehetetlen az Isten iskolájában!
Isten az Ő Igéje és Szentlelke által jellemes, érett keresztyénekké akar formálni minket. Ma is keresi azokat, akik az eredményeket nem gyorsan és olcsón akarják megszerezni. Olyan embereket keres, akik nem akarják kikerülni a Szentlélek tanító és nevelő munkáját. Akik nem gyorstalpalóval akarják elvégezni az Isten iskoláját, hanem készek megfizetni annak az árát. Akik készek felvállalni a növekedés fájdalmait és küzdelmeit.
Csak az ilyen ember lesz majd „ékes korona az Úr kezében, és királyi fejdísz Istenünk tenyerén”.
Az olcsón és gyorsan megszerzett keresztyénség gyenge és üres. Nincs benne erő, nincs benne hegyeket mozdító hit. Nincs benne akarat, hogy minél többeket kimentsen a kárhozatból. Nincs benne lendület, nincs benne hatékonyság, nincs benne győzelem. Unalmas, egyhangú, szürke és számító.
Ha te nem akarod a jutalmat az ár megfizetése nélkül, ha nem akarod a sikert az iskola kijárása nélkül, ha nem akarod a koronát a kereszt nélkül, akkor mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Bocsáss meg nekem, mert azt gondoltam, hogy könnyen és gyorsan, erőfeszítések és önmegtagadás nélkül is érhetek el eredményeket a Te iskoládban. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor szégyelltem, és letagadtam önmagam és mások előtt is, hogy megbuktam a vizsgákon, és mégis tovább akartam lépni a következő osztályba.
Jöjj, Szentlélek! Taníts engem az Úr törvényére, engedelmességre, türelemre, kitartó hűségre és szorgalomra az Isten iskolájában. Hadd lehessek ékes korona az Úr kezében, és királyi fejdísz Istenünk tenyerén. Ámen