1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Dicsérjétek az Urat mind, ti, népek, dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat!

117. Zsoltár

Isten tenyerén – 81. rész
Tegnap este szokásunk szerint úgy 9 óra körül a Férjemmel közösen imádkoztunk. Megköszöntük az Úr kegyelmét és áldásait. Egyszer csak a Férjem elkezdett imádkozni a világban lévő bajokért és nyomorúságokért. Egy darabig hallgattam, de aztán közbeszóltam: „Kérlek szépen, ne sorold ezeket tovább! Lefekvés előtt nekem nem tesz jót ennyi baj és bánat emlegetése. Szeretnék inkább Isten szeretetével, jóságával, hűségével és végtelen irgalmával megtelve elbúcsúzni ettől a naptól.”
És ő megértette a kérésemet. Ennek megfelelően folytattuk az imádságot. Együtt hangosan kimondtuk és megvallottuk, hogy tudjuk és hisszük: Isten ma is erős és hatalmas Isten.
Erősebb és hatalmasabb a Gonosz minden erejénél. Neki van hatalma arra, hogy megfordítsa a történelem menetét. „Mert nagy az Ő szeretete irántunk, és az Ő hűsége örökké tart.”
Milyen sokan indultak el 175 évvel ezelőtt azzal a hittel a szívükben, hogy a jó erősebb, mint a rossz. Hogy az igaz szó győzni fog a hazug ármány felett. Lelkükben a szabadság utáni vággyal nem ismertek akadályt. Hősök és mártírok születtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során Magyarországon. Őrájuk is emlékezünk ezen a mai napon.
Most engedjük, hogy Isten Szentlelke lángra lobbantsa a szívünket és az igazság erejébe vetett hitünket! Ne adjuk fel a harcot és a küzdelmet életünk egyetlen egy területén sem! Mert miközben Isten segítségével, az Ő Igéjébe vetett hitünkkel megvívjuk naponként a mi kis és nagy harcainkat, ezáltal láttatjuk Isten dicsőségét itt a Földön.
Ez a mi küldetésünk. Erre születtünk. Ezért vagyunk még itt. És ezért nincs még végünk. Hogy mondjuk, és hangosan kiáltsuk, hogy éljük, szavainkkal és tetteinkkel hirdessük: Nagy az Isten! Él az Isten! Nem hagyott minket magunkra! Ő nagyobb minden bajunknál és nyomorúságunknál. Az Ő irántunk való szeretete és hűsége örökké tart. Ő örökké ugyanaz marad.
Most engedjük, hogy Isten Jézus Krisztusban megjelent szabadításának a fénye beragyogja ünneplésünket! Ezért így imádkozzunk:
Mennyei Atyánk! Köszönjük a Te végtelen kegyelmedet és szeretetedet, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban megjelent itt a Földön. Szentlelked által add meg nekünk, hogy földi életünk minden napján éljük és képviseljük a Te igazságodat, hűségedet és szeretetedet. Adj erőt nekünk, hogy ezért készek legyünk minden áldozatot meghozni. Jézus nevében kérünk. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész