1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

De amikor eljön az igazságnak Lelke, elvezet majd titeket minden igazságra.”

János 16,13

A hazugság áthatja és megrontja az egész emberiség életét. A bűneset óta reánk telepedett, mint egy sötét felhő, s ez alatt a felhő alatt éljük az életünket. Ha kérdeznek, azt mondjuk: Az élet természetes velejárója, nélkülözhetetlen eszköz a boldoguláshoz. Így születtünk. Benne van a vérünkben, bensőnkben gyökerezik. Már a kicsi gyermekek is hazudnak, ők is így születtek. Aztán látják a mintát otthon, az óvodában, iskolában, megszokják, hogy ez hozzátartozik az élethez.
Mit tanít erről a Biblia? Isten Igéje azt mondja, hogy amikor az ember szakított Istennel, akkor a hazugság atyjának, az ördögnek az uralma alá került. Azóta a hazugság mindent átjár, és mindent tönkre tesz: a házasságokat, a családi közösségeket, a politikát, a gazdasági életet és a gyülekezetek közösségét is.
A régi sláger így mondja: „Hazugság volt minden szavad, hazugság volt, most már ne is tagadd. Kifosztottál, megcsaltad a szívem, tönkre tetted minden örömem.” S a végén mégis így fejezi be: „Gyere vissza, hazudj legalább! Gyere vissza, hazudj csak tovább!”
Te boldog akarsz lenni? Jó napokat akarsz látni? Nyugodtan akarsz aludni? Akkor te ne hívd vissza többé a hazugságot az életedbe, ne köss vele házasságot, ne éld vele a napjaidat! Legalább úgy akarj tőle megszabadulni, úgy tartsd magadat távol a hazugságtól, mint a koronavírustól. Tegyél meg mindent azért, hogy végleg elbúcsúzzál a hazugság minden fajtájától, formájától.
Isten Szentlelke segítségedre siet ebben a nagy küzdelemben. Ő az igazság Lelke. Elvezet téged Krisztushoz, aki maga az Igazság /János 14,6/, és belehelyezi a szívedbe az Isten Igéjét, az igazság beszédét /János 17,17/. Ezáltal erőt és bátorságot kapsz ahhoz, hogy folyamatosan igazságban járj, hogy folyamatosan megmaradj az igazságban, Krisztusban. Hogy ne szomorítsd meg az Ő Szentlelkét újbóli hazugságaid által.

Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Bocsásd meg nekem, hogy nagyon sokszor a hazugságot választottam megoldásként életem különböző helyzeteiben. Tudom, hogy Te meg tudsz szabadítani régi, hazugsággal teli életemtől. Jöjj, Szentlélek, igazságnak Lelke, szakítsd ki a szívemet a hazugság ördögi kötelékéből, és helyezd belém az igazság beszédét, az Isten Igéjét.
Ámen