1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Ézsaiás könyve 40,31

Isten tenyerén – 80. rész
Egy nagyon komoly játékot játszottunk ma a gyermekekkel hittanórán. Azt mondtam nekik, hogy most felsorolok néhány brutál rossz dolgot. És amikor azt hallod, amelyikből te szeretnél megszabadulni, akkor dobolj a kezeddel a padon.
Egyszer csak megszólalt az egyik kislány: „Most a testvérem helyett dobolok. Mert ebből neki kell megszabadulni.”
Engem mindig csodálatra indít Jézus kérdése, amit a vak Bartimeusnak tett fel: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” /Mk 10,51/ Ő akkor ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.”
A lelkemben újból és újból hallom Jézusnak ezt a kérdését: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” És ilyenkor szeretnék az Ő akarata szerinti dolgokat kérni. Szeretnék Neki a kéréseimmel és az Őbelé vetett bizalmammal örömet szerezni.
Azt, hogy Jézus a Szabadító, kisgyermekkorom óta tudom. Ha visszanézek eddigi életemre, elmondhatom: Egész eddigi életem Isten folyamatos szabadításának a sorozata. Egyik szabadítás után jött a következő. Egymásba kapcsolódnak, és ezek a szabadítások adtak értelmet, fényt és szépséget az életemnek.
Mik voltak ezek? Megtérésemkor az Úr megszabadított engem a magam körül való forgolódástól. Felnyitotta szemeimet mások szükségeire és a világban lévő mérhetetlen nagy nyomorúságok meglátására.
Több mint 40 évnyi különböző gyülekezetekben végzett szolgálatunk során megszabadított engem attól, hogy az emberek tetszését és elismerését keressem.
Kiszabadított a múlt fogságából. Jézus bűntörlő vére lemosta rólam a bűneim szennyét. Ezért a múlt már nem kísért, és a régi bűnök nem nyomasztanak többé.
Most, 2023 Nagyböjtjében Jézus újból kérdez: „Mit akarsz, mit tegyek veled?”
Ó, Uram, hogy én mit akarok? Hogy én mit szeretnék? Neked ez tényleg fontos? Ezt Te tényleg megkérdezed tőlem? De mivel komolyan kérdezed, én is komolyan válaszolok.
Szeretnék Veled kőfalon is átugrani. Szeretnék szárnyra kelni, mint a sasok. Szeretnék futni, és meg nem lankadni. Szeretnék járni, és el nem fáradni.
Szeretnélek Téged még jobban látni. Téged még többet áldani és magasztalni. Szabadításodat még többeknek elhirdetni, és nagy tetteidről soha el nem feledkezni.
Hallgass meg engem, Uram, Istenem! Légy most is Szabadítóm nekem! Jézus nevében kérlek. Ámen

Kertész Péterné Horváth Ilona református lelkész