1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett.

Ézsaiás könyve 32,8

A Biblia egyértelműen beszél arról, hogy a jellemünk megváltoztatásához természetfeletti erőre van szükség. Ezt az erőt egyedül a Szentlélek tudja biztosítani a számunkra.
A keresztyén világban is nagyon sok árulást, alakoskodást lehet tapasztalni. Ilyen az óemberünk megromlott természete. Ezért van ma is nagyon nagy szükségünk a Szentlélek jellemformáló munkájára.
Egyedül Isten Szentlelke képes arra, hogy átalakítsa a szívünket. Mert csak Isten ereje és hatalma tudja a természetünk lényegét megváltoztatni úgy, hogy a továbbiakban már ne azt a romlott jellemet hordozzuk magunkban, amit őseinktől örököltünk.
Ahogyan ezt Pál apostol is írja: „az Úr Lelke által formálódunk”. /2Kor 3,18/ És kinek a képmására? Jézus Krisztus képmására. Mert ha a Szentlélek megváltoztat minket, akkor képessé válunk arra, hogy Jézus Krisztus jellemét és természetét hordozzuk.
Ha ezt engedjük és kérjük, akkor megbízható, nemes lelkű emberekké leszünk mind Isten országa, mind pedig embertársaink számára. Nem fog senki sem félni tőlünk, hogy eláruljuk és megrontjuk a becsületét.
A Szentlélek becsületes és bátor emberré tud tenni minket. E mostani időkben pedig különösen is nagy szükség van becsületes és bátor keresztyénekre, akikben egy nemes lélek lakik.
Jézus Krisztus nem volt gyáva ember. Ő, mint Isten Fia, tisztában volt azzal, hogy minden lépését kritizálják, hogy szüntelenül terhelő adatokat gyűjtenek Ellene. Tudta nagyon jól, hogy sok helyen és sok helyzetben a konfliktus „előre borítékolható”. De nem adta fel. Nem hátrált meg. Ment oda, ahova az Atya küldte, és céltudatosan tette a dolgát: elvégezte a küldetését.
A kereszten is hűséges maradt. A kereszten is erős volt. Ez abban mutatkozott meg, hogy némán tűrte a megaláztatást, a gúnyolódást. Nem szállt le a keresztről, pedig megtehette volna. Mert tudta, hogy most ennek az ideje van. De azt is tudta, hogy eljön majd a dicsőséges feltámadás. Eljön a felemeltetés ideje az Úr keze által.
Ezért gondoljunk Jézusra, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy a lelkünkben meg ne fáradjunk és el ne csüggedjünk. /Zsid 12,3/
Sokkal inkább engedjük, hogy a Szentlélek bennünk is kiformálja Krisztus jellemét és Krisztus életét, hogy nemes lelkű emberként nemesen tudjunk gondolkozni, és a nemes dolgok mellett mindvégig, minden körülmények között kitartani.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te példát adtál nekem mindenben: hitben, szeretetben, tisztaságban, az Atyának való engedelmességben. Szentlelked által formálj engem egy nemes lelkű emberré. Adj nekem Tőled való gondolatokat, érzéseket. Munkáld bennem a becsületet és a bátorságot, hogy Melletted mindvégig kitartsak.
Ámen