1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

Pál levele a galatákhoz 5,1 Isten szabadságra teremtett minket. A Bibliából azt is megtudjuk, hogy ez a szabadság csak akkor tud megvalósulni az életünkben, ha közösségbe kerülünk az Atyával, az Ő Fiával: a mi Urunk Jézus Krisztussal és… Read More