1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.

Zsoltárok könyve 147,11

Isten él. Isten cselekszik. Az Ő ígéretei ma is érvényesek. Ő nem változtatott meg semmit azokból, amiket nekünk megígért.
Nekünk azonban sürgősen meg kell változnunk, hogy végre komolyan vegyük mindazt, amit Isten az Ő igéjében mond nekünk.
Mert „nagy a mi Urunk, igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket.” /Zsolt 147,5-6/
Isten ígéretei valóra válnak. Ezért Isten Igéje bátorít minket: Bízzatok az Úrban! Bízzatok az Ő hatalmas erejében és az Ő végtelen szeretetében! Tőle várjatok minden segítséget. Mert az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, és jövőt készít mindazoknak, akik az Ő szeretetében bíznak.
Ő nem akarja, hogy elcsüggedjünk, és azt sem akarja, hogy átadjuk magunkat az elkeseredésnek. Ezért bátorít minket újból és újból Igéje és Szentlelke által.
Nélküle magunkra maradunk, Nélküle mindig csak bajba jutunk. De Vele ma is győzelmet aratunk.
Ki tudja ma építeni az Isten által számunkra elkészített jövőt? Ki nem lesz többé akadálya és gáncsolója Isten tervének? Az az ember, akinek helyreállt az élő Istennel való kapcsolata.
Mert az Úr ma is támogatja az alázatosokat, és mindazokat, akik az Ő kegyelmében bíznak. Mert Isten szeretete Jézus Krisztusban érkezett el közénk. Őbenne hajolt le Isten szeretete olyan mélyre, amilyen mélyre mi zuhantunk a mi bűneink és vétkeink miatt.
Jézus Krisztus Isten újjáteremtő keze, Aki által felemel minket, és új életet, egy új kezdetet, jövőt ajándékoz nekünk.
Jézus értünk kapott sebeket. Az Ő sebeit senki sem kötözte be. Ő belehalt a sebeibe, mi pedig az Ő sebei árán meggyógyultunk. /Ézs 53,3/
Aki ezt elhiszi, az ma is meggyógyul. Aki ezt elhiszi, abban gyönyörködik az Úr. Aki ezt elhiszi, az megvigasztalódik. Annak a sebeit az Úr bekötözi, és megtört szívét meggyógyítja.
Mert Jézus Krisztus “halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.” /Róm 4,25/
Imádkozzunk:
Mennyei Atyám! Köszönöm Neked, hogy ma is keresed az istenfélőket és azokat, akik a Te szeretetedben bíznak. Azért keresed őket, hogy lehajolj hozzájuk, és bekötözd a sebeiket, és meggyógyítsd az életüket.
Úr Jézus Krisztus! Köszönöm Neked, hogy helyettem haltál meg a kereszten. Te belehaltál a sebeidbe azért, hogy én a Te sebeid árán meggyógyuljak.
Jöjj, Szentlélek! Taníts meg engem igazán hinni, és igazán bízni Isten szeretetében. Hadd gyógyuljon meg az életem, hogy másoknak is meg tudjam mutatni a gyógyulás útját.
Ámen