1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.

János első levele 1,5

Miről ismerhető fel egy igazán megtért ember? Arról, hogy hisz Jézus Krisztusban, az Ő halálában és feltámadásában. Egy igazán megtért ember tudja, hogy van üdvösség, és van kárhozat. Egyszerűbben szólva: tudja, hogy van mennyország, és van pokol.
És éppen ezért egy igazán megtért ember nem tudja cinikusan és közömbösen végignézni azt, hogy az emberek a pokolba vezető úton menetelnek. Egy igazán megtért ember aggódik a többiekért: családtagokért, rokonokért, barátokért, munkatársakért, osztálytársakért és még a szomszédokért is.
Egy igazán megtért emberben ott van a mentő szeretet. Mindenkit be akar segíteni az Isten országába, az Istennel való közösségbe. Az ilyen ember a maga példájából tudja, hogy mit jelent Isten nélkül élni, bűnben élni, lelki-testi sötétségben, öncsalásban és képmutatásban. Egy szóval: a kárhozatban. Van összehasonlítási alapja. Mert most már azt is tudja, hogy milyen Jézussal járni, az Ő szavára figyelni, Őt követni, és a Szentlélek vezetésének engedelmeskedni.
Az igazán megtért ember tudja, hogy Isten nem a pokolra, nem az örök sötétségre teremtett minket, hanem életre és világosságra. Lelki-testi tisztaságra, fényre és örök boldogságra: a mennyországra.
Az ilyen ember tudja, hogy mi a különbség a mesterséges boldogság és az igazi boldogság között. Mert ma tömegek indulnak a mesterséges boldogság felé. Magukat akarják boldoggá tenni, s eközben nem akarnak tudni se mennyországról, se pokolról. Nem akarnak sokat gondolkodni sem, csak élni és fecsegni. Nem akarják, hogy megszólaljon a felszín alatt a mély, és feltörjön az őszinte segélykiáltás: “Ki segít rajtam?”
De az igazán megtért ember tudja, hogy a látszat, a felszín csal. A megtért ember tudja, hogy nem a külső ember a fontos, hanem a belső ember: a szív tisztasága, őszintesége és átláthatósága.
Ahogyan Jézus Krisztus mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” /Jn 8,12/
Te igazán megtértél? Egész személyiségedet megrázta a megtérésed? Engeded, hogy a Szentlélek naponként erősítse a belső emberedet? Világosságban jársz, vagy még mindig sötétségben van a lelked?
Hányakat vezettél már el Jézus Krisztushoz, a világ világosságához? Talán ezt azért nem tudod megtenni, mert még te sem tértél meg igazán?
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te vagy a világ világossága, Tebenned nincs semmi sötétség. Azt szeretnéd, hogy én is világosságban járjak, és ne legyen bennem semmi sötétség. Kész vagyok igazán megtérni Hozzád, teljes szívemmel, lelkemmel és minden akaratommal.
Szentlelked által add meg nekem, hogy másokat is el tudjak segíteni Tehozzád, az igaz világossághoz.
Ámen