1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál.

Példabeszédek könyve 29,25

A Bibliából tudjuk, hogy a keresztyén élet nem egy kényelmes nagy séta napsütötte tájakon, hanem egy folytonos küzdelem és harc. Harcolnunk kell külső ellenséggel, belső ellenséggel. Harcolnunk kell a saját bűneinkkel.
Ezért van az, hogy mára már nagyon sokan belefáradtak az újabb és újabb akadályok leküzdésébe, és feladták. Már nincs kedvük tovább harcolni. Visszaadták az Úrnak a Tőle kapott megbízólevelet, és elmentek világgá.
Szó szerint: visszamentek a világba. A régi bűnökbe, a régi szokásokba, a régi barátaikhoz. A szívük már nem Istennél van. Sokkal inkább félnek Isten ellenségeitől, minthogy félnék az Istent.
Ez pedig nagyon-nagyon nagy baj! Miért? Azért, mert az az ember, aki megijed Isten ellenségeitől, az az ember vétkezik. Ugyanis nagyon hamar kiderül róla, hogy nem is bízik igazán az Úrban. S aki már nem az Úrban bízik, az az ember elveszítette az oltalmát. Kiesett Isten védő és oltalmazó kezéből.
Az ilyen ember élete most már egy saját maga által kiépített sínen fut. Jobban fél az emberek véleményétől, mint amennyire féli az Urat. Komolyabban veszi az emberek által felállított gondolatrendszereket és elméleteket, mint az Úr ígéreteit. Erősebben hat rá a környezete, mint az Úr jelenléte.
Az ilyen ember büszke a saját teljesítményére, és dicsekszik is azzal másoknak. Mert nem tudja, hogy a félelem ellenszere nem a hősködés, nem a saját magunk vállának a megveregetése, hanem a bizalom. Az élő Istenbe vetett rendíthetetlen bizalom tud csak minket megszabadítani minden titkos és mások előtt is nyilvánvaló félelmeinkből.
Egyedül az élő Istenbe vetett bizalom tudja megadni számunkra mindazt, amire szükségünk van ebben az életben és az örökkévalóságban.
Ezért most, az előttünk álló nyári időszakban se felejtsünk el az Úrban bízni, és másokat is erre segíteni!
Imádkozzunk:

Mennyei Atyám! Szeretnélek Téged jobban szeretni, mint eddig. Szeretnélek Téged jobban tisztelni, mint eddig. Szeretnék még inkább bízni Benned, mint eddig. Mert Te vagy oltalmam, váram, erős Istenem.
Szabadíts meg engem az emberektől való félelemtől és mindenféle csapdából. Igéddel és Lelkeddel vezess, és támogass engem. Jézus Krisztus nevében kérlek.
Ámen