1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.

1Péter 1,21

Egyre inkább látjuk, hogy az embernek nincs hatalma, nincs tehetsége arra, hogy egybetartsa, megtartsa az életét. Az élet egyre több bizonytalanságot hoz magával, s az ember lelkét állandóan fenyegeti a depresszió, az örömtelenség és a reménytelenség.
Egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy távol tartsuk magunktól a hiábavalóság érzését. Ezt nem mindenki ismeri fel magában, nem mindenki vallja be magának, ezért elkezd mindenféle ostobaságokat csinálni. Telerakja az életét, a szabadidejét csupa olyan dolgokkal, melyeknek semmi értékük és értelmük nincs az örökkévalóság szempontjából.
Isten Igéje azonban felszólít minket arra, hogy ne a földi dolgoknak éljünk, ne a veszendőnek, a mulandónak dolgozzunk, hanem keressük az örökkévaló értékeket. /Kol 3,1-2/
Isten beszéde segít nekünk abban, hogy kitörjünk a reménytelenségből, a pesszimizmusból. Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy miközben hittel olvasod, vagy hallgatod az Úr üzenetét, a Szentlélek újjászül téged élő reménységre. /1Péter 1,3/
Ha megnyitod a szívedet Isten Igéje előtt, és hagyod, hogy az Ige elvégezze az Ő helyreállító munkáját benned, akkor hit által megszabadulsz a létbizonytalanság érzésétől, és nem fogsz többé önáltatásban élni.
Azért vagyunk emberek, mert tudunk gondolkodni. Végig tudjuk gondolni az életünket, és Isten előtt ki tudjuk tárni a szívünket. Nagyon fontos, hogy ezt a kettőt együtt, párhuzamosan csináljuk. Ha Istenre figyelés nélkül gondolod végig az életedet, mélységes kilátástalanságba zuhansz.  Ha pedig nem akarod őszintén végiggondolni az életedet, és megmaradsz a napi felszínes, rutinos vallás-gyakorlásnál, akkor csak álom marad számodra az Istenbe vetett reménység örömöt, méltóságot, halhatatlanságot és romolhatatlanságot adó ereje.
Pedig Isten Igéje nem hazudik. Tényleg van tartós öröm, tartós áldás, folyamatosan Istenben-maradás.  De csak egyedül a Szentlélek segítsége által! Egyedül a Szentlélek megvilágosító kegyelme által! Egyedül Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett hit által! Nem érdemből, hanem kegyelemből!
Az Isten szeretetébe vetett reménység nem szégyenít meg. /Róm 5,5/ Ez a reménység megtart /Róm 8,24/, átsegít a nehéz időkön. Örömöt hoz a szívedbe. /Péld 10,28/
Ha te szeretnéd, hogy a te hited reménység is legyen Istenben, és hogy ezáltal az életed értelmet és célt kapjon, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Én nem szeretném elrontani az életemet. Segíts nekem, hogy ami rajtam áll, azt megtegyem ennek érdekében. Kész vagyok Teelőtted végiggondolni, megvizsgálni döntéseimet és tetteimet. Beismerem, hogy nekem nincs tehetségem megtartani, egybetartani, jól irányítani a dolgaimat.
Jöjj, Szentlélek! Szülj újjá engem élő reménységre, hogy az én hitem reménység is lehessen Istenben.
Ámen