1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A szél fúj, amerre akar: hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.

János evangéliuma 3,8


A Biblia szerint az ember legjobb döntése ebben az életben az, hogy az Úr Jézus Krisztus keresztáldozata által megbékül az élő Istennel. Mert keresztyénség nincs újjászületés nélkül.
Jézus ezt így mondta: „Újonnan kell születnetek.” /János 3,7/ „Mert ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.” /János 3,5-6/
Mi is a lényege az újjászületésnek? Ez egy valóságos, élő megtapasztalás: amikor Isten Igéje és a Szentlélek munkája által megszabadul a szívünk a sötétségtől, a félelmeinktől, a bűnnek való szolgaságból. Ekkor a lelkünk kiszabadul a halál állapotából, és bekerül az Isten jelenlétébe.
Mert amikor hittel befogadjuk az Igét, amely Isten tetteiről, szeretetéről beszél, akkor a Szentlélek egy új életet teremt bennünk. Egy olyan életet, amely előtte nem volt meg a szívünkben.
Vagyis nem folytonos törekvés és erőlködés által leszünk egyre jobbakká, hanem Isten Lelkének újjáteremtő munkája által más emberré leszünk.
Egy új természet születik meg bennünk: a Krisztus természete. Ez nem fejlődés, oktatás, szoktatás, tanítás, nevelés eredményeképpen jelenik meg az életünkben, hanem Isten teremtő szava által.
Mert Isten ma is teremt, mint egykor a teremtés hajnalán. Beleszól az életünkbe, ha akarjuk és kérjük, és mindent újjá tesz. És így megszületik bennünk Jézus élete.
A vallásos ember mindenféle dolgokat kér Istentől az imádságaiban, hogy örülhessen azoknak. Mindig van valamije: egy kis békessége, vigasztalása, világossága.
Az újjászületett embernek pedig van Valakije: élő Jézus Krisztusa a szívében a Szentlélek által.
Ezért tudott Pál apostol minden körülmények között örvendezni és megelégedett lenni. /Fil. 4,11-13/ Ezért tudta Istent még a börtönben is énekkel magasztalni Szilással együtt. /Ap.csel. 16,25/
Ha te szeretnéd, hogy életed összevisszaságát, kuszaságát, szétesettségét Isten Szentlelke egy rendezett világgá tegye, és hogy megszűnjön számodra az élet céltalansága és üressége, a hiábavaló és értelmetlen küzdelmek sokasága, a képtelenségnek és a tehetetlenségnek az érzése, akkor mondd el ezt az imádságot:
Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében kérlek Téged, hogy szólj bele az én életembe is. Mondd, hogy legyen: sötétségből világosság, káoszból egy rendezett világ, békétlenségből béke, céltalanságból egy Neked odaszánt, értelmes élet.
Jöjj, Szentlélek! Szülj újjá engem! Hadd éljen bennem Krisztus, az élő Isten Fia! Ámen