1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.

Apostolok cselekedetei 10,38

Amikor Jézus Krisztus ezen a Földön járt, egyáltalán nem volt unalmas és egyhangú körülötte az élet. Mindig történt valami.
Mert Őbenne az Isten hatalma és ereje jött el azokhoz az emberekhez, akik születésüktől fogva az ördög igájában vergődtek. Ugyanis mindannyian így születtünk: bűnös természettel, Istentől elidegenedve, ellenséges gondolkozással. /Kol 1,21/
De Jézus Krisztus azért jött, hogy szabadsággal és gyógyulással ajándékozzon meg bennünket. Elhozta hozzánk az Isten országát, amely jelekben nyilvánult meg: bűnbocsánatban, a betegek meggyógyításában, ördögűzésben.
Jézus megváltó halála ma is lehetővé teszi számunkra azt, hogy a bűn és a halál hatalma alól kikerüljünk, és belépjünk a kegyelem világába, az Istennel való személyes közösségbe.
Hogyan történik meg ez ma valakinek az életében? Az Isten beszédének a befogadása által. Mert ahol az Isten Igéjét tisztelik, megbecsülik, olvassák, hallgatják és megtartják, ott ma is megjelenik az Isten országa látható és tapasztalható formában.
Ettől fél az ördög a legjobban, és ezért akar minket elidegeníteni, elszakítani Isten beszédétől.
Az a célja, hogy a lelkünk, a szívünk és a fülünk becsukódjon az Isten beszéde előtt. Mert a Sátán nagyon jól tudja, hogy Isten beszédében teremtő, szabadító erő van, s ezért mindent megtesz azért, hogy Isten Igéje ne találjon nyitott füleket és nyitott szíveket.
Amikor Isten Igéjét, mint mindennapi kenyeret hittel magadhoz veszed, az életet ad, életet közvetít tested és lelked számára is. Mert Isten Igéjében benne van Isten szíve, Isten élete és ereje.
Nincs benne halál, nincs benne semmi rossz, ami az élettel ellentétes lenne. Az Igéből ma is élet árad, az el nem múló, örök élet.
Amíg az élet beszédével, Krisztussal szoros kapcsolatot ápolunk, addig az életet hordozzuk magunkban. És minél többet befogadunk Belőle, annál több élet lesz bennünk.
E mostani időben is ez az egyetlen egy módja annak, hogy védekezni tudjunk a halál és a sötétség erőivel szemben. Mert a viharokban csak a kősziklára, az Isten Igéjére épült ház fog megmaradni, vagyis azoknak az élete, akik Isten beszédét hallgatják, befogadják, megtartják és aszerint élnek. Az ilyen ember számára az Isten szava életformáló, életet megtartó, védelmező erővé válik.
Most már csak az a kérdés, hogy képes-e Isten ma, egy bűnnel átitatott társadalomban, népben és nemzetben az Ő jelenlétét kiépíteni?
Igen! Ha lesznek olyan családok, férfiak, nők, fiatalok és idősek, akik az életükben teret adnak Isten Igéjének, és odaszánják magukat az Isten országának és igazságának a keresésére. /Máté 6,33/
S akkor már nem lesz többé unalmas az imádság és a Biblia-olvasás, mert velünk és körülöttünk is mindig történni fog valami Isten szabadító munkája nyomán.
Imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus! Te vagy az élő Istennek a Fia, a Megváltó és a Szabadító. A Te beszéded igaz beszéd, ma is életet ad, bűnbocsánatot, gyógyulást és az ördög munkáiból szabadulást.
Adj Lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem a Te akaratodat és minden parancsodat. Egy vágyat adj nekem, hogy halljam és kövessem a Te szent igazságodat.
Ámen