1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.

Pál levele az efézusiakhoz 4,26-27

A Biblia szüntelenül tanít bennünket arra, hogy legyünk nagyon körültekintőek és figyelmesek az életben. Mert ha nem figyelünk oda Isten Szentlelkének a halk és szelíd indításaira, kérlelésére, akkor nagyon el tudjuk téveszteni a dolgokat. Összekeverjük a szezont a fazonnal. Figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb törvényszerűségeket, és akkor minden borulni kezd bennünk és körülöttünk.
Ilyenkor tavasz végén, nyár elején egyik legfontosabb feladat a kiskertekben és a nagykertekben is ez: A gazt tépd ki tövestől! Még most, idejében. Ne engedd, hogy megerősödjön, hogy erős gyökeret eresszen! Inkább hadd növekedjen a vetemény, hadd erősödjön a nemes növény!
A lelki életünkben is mindennapos feladatunk a megkülönböztetés: Mit kell elengednünk, és mit kell beengednünk a szívünkbe? Mit kell megtartani, és mitől kell elbúcsúzni? Mit kell erősíteni, és mit kell gyengíteni?
Isten Igéje figyelmeztet minket: A haragot és a sérelmeinket semmiképpen ne tartsuk meg magunknak! Mert amennyiben megtartjuk és megtűrjük azokat az életünkben, akkor azok fognak uralmat gyakorolni felettünk.
Elveszik az örömünket, a nyugalmunkat. Ellopják a békességet a szívünkből, és megoltják a Szentlélek munkáját bennünk. Mert a harag már csak ilyen! Ugyanis származási helye: Made in Pokol. Személyesen az ördögtől készítve és irányozva a mi számunkra.
Azt pedig már nagyon jól tudjuk, hogy az ördög nem szokott jó dolgokat készíteni nekünk. Ezért kell minél hamarabb megszabadulni minden olyan dologtól, amit az ördög küldött nekünk. Így mondja a Biblia: legkésőbb naplemente előtt.
Ez azért is nagyon fontos, mert most egy darabig hosszabbodni fognak a nappalok. Nehogy becsapjanak minket, és azt hitessék el velünk, hogy most lehet sokáig haragudni.
Sokkal inkább engedjünk Isten Szentlelkének, hogy meglágyítsa a szívünket! Legyünk készek elengedni minden bántást és sérelmet! Legyünk készek megbocsátani addig, amíg nem késő!
Imádkozzunk:

Mennyei Atyám! Szeretnék még boldog napokat látni ebben a földi életben. Szeretnék szabadon, a Te jelenlétedben és áldásaidban élni. Ezért kérlek, segíts meg engem, hogy a nap soha ne menjen le az én haragommal. Szentlelked által taníts engem megbocsátani, mert nem akarom, hogy a bántások és a sérelmek hatalmat gyakoroljanak felettem. Nem akarok többé az ördögnek helyet adni, hanem egyedül Neked és a Te Lelkednek. Jézus Krisztus nevében kérlek.
Ámen