1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A jó hír felüdíti a testet.

Példabeszédek 15,30


A Biblia beszámol nekünk arról, hogy Jézus Krisztus az Isten országának az evangéliumát hozta el nekünk. Az evangélium szó jelentése: jó hír, örömhír.
Jézus Krisztus kereszthalála számunkra nem tragédia, hanem jó hír, evangélium. Öröm számunkra az, hogy Jézus Krisztus valóságos emberként eljött ebbe a világba, hogy bemutassa Isten országának az erejét és hatalmát a Sátán királysága, a bűn és a halál felett.
Ő úgy szeretett minket, hogy meghalt értünk a kereszten. Nem a saját bűneiért szenvedett, hanem az egész világ bűnéért. Érettünk, helyettünk és miattunk adta az Ő életét.
Öröm számunkra az is, hogy Jézus nem maradt a sírban, hanem az Atya feltámasztotta Őt, és szent Fiát megdicsőítette, s a mennyben az Ő jobbjára ültette.
Így vezet ma is az út a halálon át az életre, mert Jézus Krisztus halála és feltámadása mindannyiunk számára megteremtette azt a lehetőséget, hogy a szenvedésekből, a bűneinkből, a halálból rálépjünk az élet és az öröm útjára.
Ez ma is a jó hír, ez ma is az örömhír! Jézus Krisztus ma is ki tud minket hozni minden levertségből, depresszióból. Meg tud szabadítani a sötét gondolatoktól. Hogyan teszi ezt meg?
Az Ő Szentlelke és Igéje által elénk tárja a választás lehetőségét. Ez a választás az emberi élet legjelentősebb, legörvendetesebb eseménye. Szabad akaratodból dönthetsz úgy, hogy ezentúl az egy, igaz és élő Istent fogod szolgálni. Többé már nem e világ istenét, a Sátánt, nem is a saját vágyaidat és kívánságaidat, és nem is az emberek elvárásait.
Mert a Sátán állandóan küldi a „vírusokat” a szívünkbe: haragot, irigységet, hitetlenséget, elégedetlenséget. Ezek által akarja megmérgezni az életünket, és így akar minket folyamatos félelemben, bizonytalanságban, a tőle való függésben, elnyomásban tartani.
Isten Szentlelke pedig hív ma téged: „Halld meg a jó hírt, az örömhírt! Halld meg az evangéliumot: Jézus él, nem halott! Győzött bűnön, poklon, halálon!”
Az első keresztyének életét sokkal jobban átjárta az öröm, mint a mai keresztyénekét. Még akkor is képesek voltak az örvendezésre, ha üldözték őket, vagy éppen börtönbe zárták őket Krisztusért. /Ap.csel. 16,25/
A legkülönbözőbb élethelyzetekben, bőségben vagy nélkülözésben egyaránt örültek az Úrban, és az Ő hatalmas tetteiben. A jó hír, az evangélium szüntelenül ott élt a szívükben, s ezáltal naponként új erőt és kegyelmet vettek mind testük, mind pedig lelkük számára.
Mert a földi menyegzők elmúlnak, a földi öröm és boldogság kiszárad a szívből: „Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág.” /Ézsaiás 40,6-7/
De ha ma meghallod a jó hírt, befogadod Krisztus szeretetét, és Őt választod egy egész életre, akkor lakodalommá, örömmé válik minden napod.
Ha Krisztushoz kötöd az életedet, akkor ezen a nyáron is felüdülhetsz, mert „a jó hír felüdíti a testet.”
Mert ma is lehetséges, hogy nem a Balatonban, nem is az Adrián, hanem az Isten szeretetében „megfürödve” megtaláld lelki-testi békédet és örömödet. S ez az öröm, ez a béke nem csak egy napig tart majd, hanem egy egész földi életen át, s majd folytatódik az örökkévalóságban.
Ha szeretnél így felüdülni, mondd el ezt az imádságot:
Úr Jézus Krisztus! Te hoztad el a jó hírt nekem, hogy Isten szeret engem. Te azóta is mindig csak ezt a jó hírt mondod. Bocsásd meg nekem, hogy sokszor süket volt a fülem az örömhír meghallására. De most a Te szereteted engem megtérésre indít.
Jöjj, Szentlélek! Nyisd meg a szívemet, nyisd meg a fülemet, hogy meghalljam a jó hírt. Hadd tudjak ezen a nyáron is „megfürödni” Isten szeretetében. Ámen

Kertész Péterné református lelkész
jogvédelem