1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.

Prédikátor könyve 4,12

Valaki egyszer régen elmondta, hogy a házassága romokban van, már éppen a váláson gondolkoznak. Amikor megkérdeztük tőle, hogy mivel foglalkozik, kiderült, hogy házassági tanácsadó egy nagyon ismert cég alkalmazásában. Elmondta, hogy személyes életének a kudarca és boldogtalansága egyáltalán nem akadályozza őt abban, hogy másoknak jó tanácsokat osztogasson.
Valószínű, hogy nem egyedi esettel állunk itt szemben. Ma is sokan vannak „szakértők” az élet különböző területein úgy, hogy a szakértelmük „csak” a saját életükben nem működik. Mert hát valljuk be őszintén, hogy másoknak olyan könnyen tudunk okos dolgokat mondani, de a magunk életében oly nehezen tudjuk mindazt valóra váltani.
Vajon ki tudja nekünk megmondani, hogy milyen a jó, a boldog, az egészséges házasság? Ki az, aki nem csak megmondja, hanem meg is gyógyítja, helyre is állítja az elromlott házasságokat?
Az a Valaki, aki „feltalálta”, aki létrehozta a házasságot: a Mindenható Isten, a Biblia Istene, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ő azt akarja, hogy minden házasság boldog, tartós és harmonikus legyen.
Tudjuk, hogy nincs olyan jó házasság, ami ne lehetne még jobb, és nincs olyan elrontott házasság, amit Jézus Krisztus meg ne tudna gyógyítani. Neki van hatalma arra, hogy a langyos, megszürkült, megszokottá és unottá vált házassági kapcsolatokba belehelyezze az Ő helyreállító, mindent megújító kegyelmét.
A jó házasság nem történik csak úgy magától. A jó házasság Isten ajándéka. Ha megismerjük Isten szeretetét, mely Jézus Krisztusban megjelent ezen a földön, és behívjuk Őt a házasságunkba, akkor a házasságunk hármas fonattá válik. És a hármas fonat nem szakad el egyhamar.
Csak az olyan házasság tud megújulni, amelyikben benne van Isten. Ha nincs benne Isten, akkor nincs megbánás, nincs bocsánatkérés, nincs megbékélés.
A megbánás helye mindig Jézus Krisztus keresztjénél van. Isten kegyelme csak akkor tud folyamatosan áradni egy házasságra, ha a férj és a feleség is folyamatosan megmarad a Jézus Krisztussal való közösségben.
Az Isten akarata szerinti házasság nem arról szól, hogy találunk egy olyan társat, aki mindig azt csinálja, amit mi szeretnénk. Sokkal inkább arról, hogy két tökéletlen, gyarló és esendő ember bízik a tökéletes, az erős és mindenható Istenben, és az Ő akaratához és céljaihoz igazodik házasságuk teljes idejében.
„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” /1Móz 2,18/
Milyen nagy áldás, amikor valaki egy életen át úgy tud nézni a párjára, hogy őt az Isten adta nekem. Ő rendelte mellém, Ő vezetett minket egymáshoz, Ő szerezte a mi házasságunkat.
Imádkozzunk:
Mennyei Atyánk! Ez a járvány, ez a sok szokatlan, váratlan helyzet és feladat nagyon megpróbálja most a kapcsolatainkat. Nélküled nem bírjuk ki a viharokat, a próbákat, a mindennapi kihívásokat.
Jöjj el hozzánk Szentlelked által, segíts és támogass. Kegyelmeddel erősítsd, gyógyítsd, újítsd meg a házassági, a családi, a rokoni, a baráti és a gyülekezeti közösségünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg.
Ámen