1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

Mózes első könyve 4,7

A Bibliából tudjuk, hogy a bűnbocsánat teljesen megváltoztatja egy embernek a helyzetét, a pozícióját. Amíg bűnben él az ember, addig a sötétség birodalmának az erői tartják fogva. Amikor azonban Jézus Krisztus bűntörlő vére által a bűneire bocsánatot nyer, onnantól kezdve megszűnik élete fölött a sötétség erőinek hatalma és befolyása.
Mert a megtérés és újjászületés által bekerülünk az Isten országába, ahol a király Jézus Krisztus. Ez az a hely, ahol Isten áldásait és ajándékait személyesen átvehetjük Tőle. Mit jelent ez?
Azt, hogy az Istennel való kapcsolat alapja a bűnbocsánat. Amíg egy embernek nincs bűnbocsánata, addig nincs kapcsolata az élő Istennel. Mert a bűnök kőfalként emelkednek az ember és Isten közé. /Ézs 59,2/
Amíg az ember a bűn hatalma alatt van – bármennyire is hisz Istenben – nem tud kapcsolatba kerülni Istennel. Mert Isten szent Isten, a bűnre rá se tud nézni.
De a bűnös embert szereti, ezért lehetővé tette mindnyájunk számára, hogy Jézus Krisztus vére által bűnös emberből igaz emberré váljunk, és ezáltal megmeneküljünk Isten haragja elől. /Róm 5,9/. Mert Jézus vére által kikerülhetünk a bűn és a halál uralma alól, és bekerülhetünk a kegyelem uralma alá. /Róm 6,14/
Ha bekerültünk Isten jelenlétébe, innentől fogva már csak egy nagyon fontos feladat marad a számunkra: megmaradni benne, és mindent megtenni azért, hogy ebből a helyzetünkből ki ne essünk.
Miért tűnik ez lehetetlen vállalkozásnak?
Azért, mert a sötétség erői nem akarnak belenyugodni abba, hogy minket elveszítettek, s minden oldalról újból és újból támadnak. A legváratlanabb helyzetekben, a legváratlanabb pillanatban törnek ránk, és vissza akarnak vinni a régi pozíciónkba: a bűn uralma alá.
Így mondja ezt a Biblia: A bűn az ajtó előtt leselkedik, és ránk vágyódik. Újból meg akar kaparintani magának. Hogyan vehetünk uralmat felette? Csak egyedül Isten segítségével, az Ő Szentlelkének erejével.
Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Mindennapi imádságot és mindennapi bűnbánatot jelent. Mert, ha folyamatosan és rendszeresen megmossuk ruháinkat, és megfehérítjük ruháinkat a Bárány Jézus vérében /Jel 7,14/, akkor Ő garantálja nekünk az Ő jelenlétét. S ha a bűn ránk ugrik, akkor Jézus elbánik vele, segít félre tenni az útból, és mi folytathatjuk tovább az utunkat Jézussal. S a következő támadásnál újból Jézus segít. Megvéd, betakar és megoltalmaz minket. Ez mindaddig így történik, amíg Vele közösségben maradunk, és az Ő jelenlétében élünk.
Imádkozzunk a 461. dicséret szavaival:
Úr Jézus Krisztus! Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, a Sátán életemre tör: kétségbe nem esem. Az én erőm kicsiny, s a bűn erős nagyon. Te tudsz, s akarsz segíteni, hát segíts bajomon! Tebenned bízva én szívemet átadom. Mert így, tudom: akármi ér, Atyám szeret nagyon.
Ámen