1161 Budapest, Budapesti út 82. iroda@refsashalom.hu +36-30-491-8473

A bölcsek bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki.

Máté evangéliuma 2,11

Bármilyen messziről el lehet indulni Istenhez, és meg lehet Őt ma is találni. Sötét babonákból, tévhitekből, tudatlanságból, erkölcsösségből vagy erkölcs nélküliségből. Üres és fárasztó vallásosságból, vagy éppen hitetlenségből és kételkedésből, mélységből vagy magasságból.
Nem érdekes, hogy milyen távol vagy Tőle, csak indulj el időben Felé. Onnan, ahol most vagy, abból, amiben most épp benne vagy, indulj el és keresd meg Őt.
A lényeg az, hogy engedj a Szentlélek hívásának. A lényeg az, hogy Isten hívását senki és semmi ne tudja elaltatni, elnémítani benned. Mert Ő szüntelenül hív, szüntelenül vár téged. Ezért küldte el hozzánk az Ő Egyszülött Fiát. A názáreti Jézus a jel, aki megmutatja az utat ma is az Isten szívéhez.
Mert az emberi lét célja: elindulni Krisztushoz, megérkezni Hozzá, leborulni Előtte, és kincseinket kitárva imádni Őt.
Vállald a kockázatot, hozz meg ezért minden áldozatot! Ne sajnálj időt, fáradságot, vagyont és hírnevet! A legfontosabb dolog most, hogy megtaláld Őt, hogy rátalálj a Megváltóra, az élő Jézus Krisztusra.
Nem baj, ha nem értesz mindent. Nem baj, ha nem tudod mindenre a választ. Nem érdekes az sem, hogy a múltban kiben és hányszor csalódtál. Ne állítson meg téged az úton se jó hír, se rossz hír, se barát, se ellenség. Csak menj, menj a Megváltó felé, egyre közelebb Hozzá.
Az utolsó szakaszon vannak a legnagyobb akadályok. Mert a Sátán nem akarja, hogy megérkezz Jézushoz, nem akarja, hogy a lelked nyugalmat találjon Nála, nem akarja, hogy megbékülj a mindenható Istennel. Ezért felnagyítja a lényegtelent, és mindig el akarja vonni a figyelmedet az Igéről, Krisztusról, a megváltás csodájáról.
Lehet, hogy már valamikor elindultál Krisztus felé. De aztán levetted a tekintetedet Róla, s ezért eltévedtél, leültél vagy félreálltál, magadba zuhantál és visszacsúsztál. Már nem a hit szava vezetett, hanem emberi gondolatok, esetleg ördögi sugallatokra hallgattál. Mindegy, hogy mi volt az ok. Most lehet újból indulni. Lehet mindent elölről kezdeni.
Mert mindnyájunknak adatott egy új lehetőség ez új esztendő kezdetén: közelebb menni, egyre közelebb Krisztushoz, az Ő Igéjéhez és az Ő akaratához. Sokkal közelebb, mint ahol eddig voltál.
Ne mondd, hogy tudom, de nem hiszem, hallom, de nem mozdulok. Ne mondd, hogy nekem jó úgy, ahogy most van. Ne mondd, hogy elég a múlt, én már jövőt nem akarok.
Ez év elején a Szentlélek téged is indítani akar, küldeni akar. Krisztushoz, mert Ő a jövő, Övé a jövő. S aztán Krisztussal a szívedben másokhoz. Azért, hogy te is vidd a jó hírt, az evangéliumot minél többekhez. Mondd el mindenkinek, hogy van jövő, van remény : Krisztus az út, Krisztus a cél. Ma sincs ennél fontosabb, nincs ennél nagyobb feladat: Krisztushoz közelebb, egyre közelebb.
Imádkozzunk az ének szavaival:
Légyek benned, te énbennem, Jézus, engedj hozzád mennem, Ha te is hozzám jöttél. Adjad, hogy légyek a te híved, Essék meg rajtam hű szíved, Ha kegyelmedbe vettél. Mert nincs más kincs, Mely hívekkel, bús szívekkel jól tehetne, Boldogságot szerezhetne. /325.dics. 5.vers/